Top 6 thông tư 05 byt thuốc y học cổ truyền hot nhất

Dưới đây là danh sách Thông tư 05 byt thuốc y học cổ truyền hay nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp bởi Trực tiếp may mặc

1 Thông tư 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược

 • Tác giả: hspi.org.vn
 • Ngày xuất bản: 05/01/2022
 • Đánh giá: 4.84 (971 vote)
 • Tóm tắt: · Thông tư 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y 

2 Thông tư 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • Tác giả: lawnet.vn
 • Ngày xuất bản: 07/12/2022
 • Đánh giá: 4.66 (506 vote)
 • Tóm tắt: · Thông tư 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng 
 • Kết quả Tìm kiếm Đối sánh: 5. Đối với vị thuốc, thuốc thang và thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế: Trường hợp có các chi phí phát sinh ngoài quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập bản thuyết minh chi tiết để thống nhất …

3 Thông tư 05/2015/TT-BYT Danh mục thuốc đông y do quỹ BHYT chi trả

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày xuất bản: 06/25/2022
 • Đánh giá: 4.57 (595 vote)
 • Tóm tắt: Thông tư 05/2015/TT-BYT của về việc ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ 
 • Kết quả Tìm kiếm Đối sánh: 5. Đối với vị thuốc, thuốc thang và thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế: Trường hợp có các chi phí phát sinh ngoài quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập bản thuyết minh chi tiết để thống nhất …

4 Thông tư số 01/2016/TT-BYT ngày 05/1/2015 của Bộ Y tế quy định

 • Tác giả: tulieuvankien.dangcongsan.vn
 • Ngày xuất bản: 01/22/2022
 • Đánh giá: 4.28 (354 vote)
 • Tóm tắt: Thông tư số 01/2016/TT-BYT ngày 05/1/2015 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược 
 • Kết quả Tìm kiếm Đối sánh: d) Đối với thuốc thành phẩm y học cổ truyền do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự sản xuất thì ghi theo tên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt lưu hành nội bộ; Đối với thuốc được lưu hành toàn quốc thì ghi tên thuốc theo tên đã được Bộ Y tế cấp số đăng …

5 Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/03

 • Tác giả: yhctbinhthuan.vn
 • Ngày xuất bản: 03/27/2022
 • Đánh giá: 4.07 (449 vote)
 • Tóm tắt: · Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 
 • Kết quả Tìm kiếm Đối sánh: d) Đối với thuốc thành phẩm y học cổ truyền do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự sản xuất thì ghi theo tên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt lưu hành nội bộ; Đối với thuốc được lưu hành toàn quốc thì ghi tên thuốc theo tên đã được Bộ Y tế cấp số đăng …

6 THÔNG TƯ 05/2015/TT-BYT VỀ DANH MỤC THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

 • Tác giả: ydctquangninh.vn
 • Ngày xuất bản: 03/25/2022
 • Đánh giá: 3.9 (368 vote)
 • Tóm tắt: THÔNG TƯ 05/2015/TT-BYT VỀ DANH MỤC THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ DO BỘ TRƯỞNG 
 • Kết quả Tìm kiếm Đối sánh: a) Thựchiện, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phốihợp với Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc tổ chứcthực hiện, thanh toán chi phí thuốc theo đúng quy định của Thông tư này và cácvăn bản quy phạm pháp …
Rate this post

Related Posts